พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
66
วันนี้
1065
เมื่อวานนี้
1314
เดือนนี้
18718
เดือนที่ผ่านมา
45021
ทั้งหมด
961059
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
-
วัดลาดเป้ง
2)
-
วัดเพชรสมุทรวรวิหาร
3)
-
วัดเกตุการาม(ธ)
4)
-
วัดปราโมทย์
5)
-
วัดปากง่าม
6)
-
วัดจุฬามณี
7)
-
วัดโบสถ์
8)
-
วัดภุมรินทร์กุฏีทอง
9)
-
วัดบางพรม
10)
-
วัดบางประจันต์
11)
-
วัดอัมพวันเจติยาราม(วรวิหาร)
12)
-
วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส
13)
-
วัดลาดเป้ง
14)
-
วัดธรรมสถิตย์วราราม
15)
-
วัดเกตุการาม(ธ)
16)
-
วัดโพธิ์งาม
17)
-
วัดปากน้ำ
18)
-
วัดบางใหญ่
19)
-
วัดป้อมแก้ว
20)
-
วัดบางกะพ้อม
21)
-
วัดบางกะพ้อม
22)
-
วัดบางกะพ้อม
23)
-
วัดช่องลม(ธรรมโชติ)
24)
-
วัดดอนมะโนรา
25)
-
วัดธรรมประดิษฐ์
26)
-
วัดศรัทธาธรรม
27)
-
วัดลังกา
28)
-
วัดโคกเกตุบุญญศิริ
29)
-
วัดศรัทธาธรรม
30)
-
วัดบางลี่ใหญ่
31)
-
วัดบางขันแตก
32)
-
วัดบางกะพ้อม
33)
-
วัดแก้วเจริญ
34)
-
วัดประดู่(พระอารามหลวง)
35)
-
วัดบางจะเกร็ง
36)
-
วัดช่องลมวรรณาราม
37)
-
วัดจันทร์เจริญสุข
38)
-
วัดเพชรสมุทรวรวิหาร
39)
-
วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส
40)
-
วัดเพชรสมุทรวรวิหาร
41)
-
วัดอัมพวันเจติยาราม(วรวิหาร)
42)
-
วัดธรรมสถิติ์วราราม
43)
-
วัดเพชรสมุทรวรวิหาร
44)
-
วัดเพชรสมุทรวรวิหาร
45)
-
วัดเพชรสมุทรวรวิหาร
46)
-
วัดใหญ่
47)
-
วัดนางพิมพ์
48)
-
วัดประดู่(พระอารามหลวง)
49)
-
วัดเพชรสมุทรวรวิหาร
50)
-
วัดโตนดราย
97 รายการ / 2 หน้า
1
2