พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
86
วันนี้
898
เมื่อวานนี้
1188
เดือนนี้
9917
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1022102
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ปญฺญาฑฺโฒ
วัดนางพิมพ์
2)
ธมฺมโชโต
วัดธรรมสถิติ์วราราม
3)
สิทฺธิชโย
วัดธรรมสถิติ์วราราม
4)
ธมฺมพโล
วัดนางพิมพ์
5)
กิตฺติธโร
วัดบางขันแตก
6)
ญาณโสภโณ
วัดธรรมสถิติ์วราราม
7)
ธมฺมทีโป
วัดนางพิมพ์
8)
(เตชธมฺโม)
วัดธรรมสถิติ์วราราม
9)
ธนปญฺโญ
วัดแม่น้ำ
9 รายการ / 1 หน้า
1