พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
72
วันนี้
832
เมื่อวานนี้
1107
เดือนนี้
14745
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
990943
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
-
วัดราชายตนบรรพต
2)
-
วัดตะแบกโพรง
3)
-
วัดหนองหินประชาราม
4)
-
วัดเขาลั่นทม
5)
-
วัดดอนใจดี
6)
-
วัดดอนมะกอก
7)
-
วัดทุ่งประดู่
8)
-
วัดเขาโบสถ์(พระอารามหลวง)
9)
-
วัดวังยาว
10)
-
วัดทางสาย
11)
-
วัดห้วยสัก
12)
-
วัดหนองพรานพุก
13)
-
วัดเขานกกระจิบ
14)
-
วัดไร่ใหม่สามัคคี
15)
-
วัดเฉลิมราษฏร์
16)
-
วัดดงไม้งาม
17)
-
วัดบรรตาเรืองราม
18)
-
วัดดอนมะกอก
19)
-
วัดหนองยายอ่วม
20)
-
วัดเขาลั่นทม
21)
-
วัดวังยาว
22)
-
วัดหนองปรือ
23)
-
วัดนาหนอง
24)
-
วัดสามขุม
25)
-
วัดพุทธไชไย
26)
-
วัดนาล้อม
27)
-
วัดหนองไผ่
28)
-
วัดห้วยไก่ต่อ
29)
-
วัดดอนทราย
30)
-
วัดอ่างทอง
31)
-
วัดปากแพรก
32)
-
วัดด่านสิงขร
33)
-
วัดบางเบิด
34)
-
วัดถ้ำเขาลักษณ์จันทร์
35)
-
วัดเนินดินแดง
36)
-
วัดกำมะเสน
37)
-
วัดบ่อฝ้าย
38)
-
วัดกุยบุรี
39)
-
วัดดอนตะเคียน
40)
-
วัดสุขสำราญ(ธ)
41)
-
วัดบุษยะบรรพต
42)
-
วัดห้วยทรายขาว
43)
-
วัดเขาน้อย
44)
-
วัดมะเดื่อทอง
45)
-
วัดถ้ำเขาไม้รวก
46)
-
วัดบุษยะบรรพต
47)
-
วัดหนองแก
48)
-
วัดทุ่งประดู่
49)
-
วัดดอนยายหนู
50)
-
วัดบางเบิด
171 รายการ / 4 หน้า
1
2
3
4