พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
49
วันนี้
16
เมื่อวานนี้
1023
เดือนนี้
11247
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1023432
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
วิริยธมฺโม
วัดดอนมะกอก
2)
จรณธมฺโม
วัดดอนมะกอก
3)
อภิวํโส
วัดบางเจริญ
4)
สุวิโย
วัดดอนตะเคียน
5)
วรทินฺโน
วัดทุ่งสีเสียด
6)
ขนฺติโก
วัดคลองน้ำเค็ม
7)
นิคโม
วัดถ้ำเขาลักษณ์จันทร์
8)
ชยวฑฺฒโน
วัดห้วยสัก
9)
กิจฺจสาโร
วัดกำมะเสน
10)
เปมสีโล
วัดบางเบิด
11)
ปุญฺญโณ
วัดบางเบิด
12)
สุจิตฺโต
วัดปากแพรก
13)
เทวสโร
วัดดอนมะกอก
14)
มหาลาโภ
วัดดอนมะกอก
15)
คิริภาโฆ
วัดดอนมะกอก
16)
ญาณธมฺโม
วัดดอนมะกอก
17)
ธีรวโร
วัดท่าม่วง
18)
(อุปสนฺโต)
วัดดอนมะกอก
19)
จนฺทธมฺโม
วัดน้ำตกเขาโพธิ์ทอง
19 รายการ / 1 หน้า
1