พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
88
วันนี้
794
เมื่อวานนี้
946
เดือนนี้
20276
เดือนที่ผ่านมา
34319
ทั้งหมด
1066780
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
กตฺธมฺโม
วัดโสภณตีธาราม
2)
ธมฺมโชโต
วัดคงคาเลื่อน
3)
กมฺมสุทฺโธ
วัดนากุน
4)
นาถกโร
วัดโสภณติธาราม
5)
สีลานุโลโม
วัดชุมโลง
5 รายการ / 1 หน้า
1