พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
85
วันนี้
1073
เมื่อวานนี้
1547
เดือนนี้
7728
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1019913
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
อตุโล
วัดไตรวิทยาราม
2)
ปภสฺสโร
วัดไตรวิทยาราม
3)
ฐิตสทฺโธ
วัดไตรวิทยาราม
4)
อคฺคจิตโต
วัดไตรวิทยาราม
5)
สุนฺทรวาที
วัดไตรวิทยาราม
6)
กิตฺติรํสี
วัดไตรวิทยาราม
7)
โอภาโส
วัดไตรวิทยาราม
8)
สุจิณฺณธมโม
วัดไตรวิทยาราม
9)
ฐิตวิมโล
วัดราษฎร์ประดิษฐ์
10)
วรธมฺโม
วัดไตรวิิทยาราม
11)
ฐิตธมฺโม
วัดวังหีบ
11 รายการ / 1 หน้า
1