พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
80
วันนี้
988
เมื่อวานนี้
1189
เดือนนี้
11196
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1023381
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
อตุโล
วัดไตรวิทยาราม
2)
ปภสฺสโร
วัดไตรวิทยาราม
3)
ฐิตสทฺโธ
วัดไตรวิทยาราม
4)
อคฺคจิตโต
วัดไตรวิทยาราม
5)
สุนฺทรวาที
วัดไตรวิทยาราม
6)
กิตฺติรํสี
วัดไตรวิทยาราม
7)
โอภาโส
วัดไตรวิทยาราม
8)
สุจิณฺณธมโม
วัดไตรวิทยาราม
9)
วรธมฺโม
วัดไตรวิิทยาราม
9 รายการ / 1 หน้า
1