พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
108
วันนี้
433
เมื่อวานนี้
1176
เดือนนี้
8264
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1020449
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
รตนปุรี
วัดพรหมราช
2)
โชติปญฺโญ
วัดสระเหรียง
3)
อมโร
วัดคีรีรัตนาราม
4)
ขนฺติธมฺโม
วัดท่าไทร
5)
อสิญาโณ
วัดมัชฌิมภูผา
6)
คุเณสโก
วัดมัชฌิมภูผา
7)
เตชธโร
วัดมัชฌิมภูผา
7 รายการ / 1 หน้า
1