พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
98
วันนี้
1231
เมื่อวานนี้
1704
เดือนนี้
19682
เดือนที่ผ่านมา
33990
ทั้งหมด
1100176
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
รตนปุรี
วัดพรหมราช
2)
โชติปญฺโญ
วัดสระเหรียง
3)
อมโร
วัดคีรีรัตนาราม
4)
ขนฺติธมฺโม
วัดท่าไทร
5)
อสิญาโณ
วัดมัชฌิมภูผา
6)
คุเณสโก
วัดมัชฌิมภูผา
7)
เตชธโร
วัดมัชฌิมภูผา
7 รายการ / 1 หน้า
1