พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
91
วันนี้
1074
เมื่อวานนี้
1547
เดือนนี้
7729
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1019914
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ปิยสีโล
วัดตะกรบ
2)
สิริปญฺโญ
วัดพระบรมธาตุไชยา
3)
วีรชโย
วัดเวียง
4)
สุรวํโส
วัดพระบรมธาตุไชยา
5)
มงฺคโล
วัดเวียง
6)
นิพฺภโย
วัดวชิราราม
7)
วณฺณวีโร
วัดพระประสพ
8)
ปญฺญาวฑฺฒโก
วัดพระบรมธาตุไชยาราชวิหาร
9)
อรินฺธโร
วัดธารน้ำไหล
10)
ปญฺญาวชิโร
วัดพุมเรียง
11)
อิทฺธิญาโณ
วัดสุทธาวาส
12)
จนฺทสโร
วัดธารน้ำไหล
13)
อภิกิญฺจโณ
วัดโลกการาม
14)
-
วัดพระบรมธาตุไชยา
15)
ฐานจาโร
วัดตะกรบ
15 รายการ / 1 หน้า
1