พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
43
วันนี้
26
เมื่อวานนี้
1023
เดือนนี้
11257
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1023442
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ฐานวโร
วัดพังกาญจน์
2)
คุตตสีโล
วัดพังกาญจน์
3)
มหาสกฺโก
วัดถ้ำพันธุ์รัตน์
4)
ติสฺสวํโส
วัดคีรีไพรสณฑ์
5)
อาภาธโร
วัดคีรีไพรสณฑ์
6)
กตปุญโญ
วัดพังกาญจน์
7)
ธีรญาโณ
วัดธัญญาราม
8)
ขนฺติธมฺโม
วัดถ้ำวราราม
9)
วิสุทฺธิญาโณ
วัดพังกาญจน์
9 รายการ / 1 หน้า
1