พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
74
วันนี้
740
เมื่อวานนี้
889
เดือนนี้
28690
เดือนที่ผ่านมา
34319
ทั้งหมด
1075194
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
โอวาทกาโม
วัดดอนกะถิ่น
2)
ชวโน
วัดบางใหญ่
3)
ชวนปญฺโญ
วัดตรนาราม
4)
กิตติธโร
วัดตรีธาราราม
5)
อธิวโร
วัดสามัคคีธรรม
6)
ถาวโร
วัดเฉลิมพระเกียรติ
7)
สิริภทฺโท
วัดน้ำรอบ
8)
จารุธมฺโม
วัดตรีธาราราม
9)
วิสารโท
วัดน้ำรอบ
10)
สญญโต
วัดท่าโรงช้ารง
11)
อนาลโย
วัดตรณาราม
12)
ยติกโร
วัดสันติคีรีรมย์
13)
กฺกธมฺโม
วัดทุ่งเซียด
14)
ธมฺมวโร
วัดหนองไทร
15)
อินฺทวีโร
วัดทุ่งเซียด
16)
อาริยธมฺโม
วัดราษฎร์บำรุง
17)
โชติธมฺโม
วัดบางพลา
18)
จิรธมฺโม
วัดบางมะเดื่อ
19)
-
วัดดอนกะถิน
20)
วิชโย
วัดเกาะธรรมประทีป
21)
อาสโภ
วัดหนองไทร
22)
กตปุญฺโญ
วัดบางมะเดื่อ
23)
-
วัดหนองไทร
23 รายการ / 1 หน้า
1