พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
88
วันนี้
891
เมื่อวานนี้
1188
เดือนนี้
9910
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1022095
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ชยากโร
วัดโพธาวาส
2)
สนฺชโย
วัดพัฒนาราม
3)
กตปุญฺโญ
วัดไทร
4)
อคฺคปญฺโญ
วัดพัฒนาราม
5)
สิรินฺธโร
วัดไทร
6)
สราวุโธ
วัดพัฒนาราม
7)
วิสุทฺธสีโล
วัดพัฒนาราม
8)
-
วัดพัฒนาราม
8 รายการ / 1 หน้า
1