พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
88
วันนี้
814
เมื่อวานนี้
1444
เดือนนี้
19350
เดือนที่ผ่านมา
34319
ทั้งหมด
1065854
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
จาวุวณฺโณ
วัดปากน้ำละแม
2)
อนุตฺตโร
วัดปากน้ำละแม
3)
กิตฺติวุฒโฑ
วัดสุวรรณาราราม
4)
จนฺทปญฺโญ
วัดดอนแค
5)
ปญฺญาวโร
วัดโสมสิริวัฒนาราม
6)
-
วัดโสมสิริวัฒนาราม
7)
-
วัดสวนสมบูรณ์
7 รายการ / 1 หน้า
1