พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
61
วันนี้
476
เมื่อวานนี้
1176
เดือนนี้
8307
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1020492
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
สุวิชาโน
วัดใหม่ทุ่งคา
2)
โสภโณ
วัดใหม่ทุ่งคา
3)
กตธมฺโม
วัดคูหาใน
4)
อติพโล
วัดไทรใหญ่
5)
ฐิตธมฺโม
วัดไสท้อน
6)
ถิรจิตฺโต
วัดไสท้อน
7)
ปคุโณ
วัดเขาตกน้ำ
8)
กุสโล
วัดเขาตกน้ำ
9)
กลฺยาโณ
วัดสุวรรณวนาราม
10)
มหาวิริโย
วัดเกาะบกรัตนาราม
11)
โยคมุตฺโต
วัดควนหวาด
11 รายการ / 1 หน้า
1