พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
86
วันนี้
1222
เมื่อวานนี้
1704
เดือนนี้
19673
เดือนที่ผ่านมา
33990
ทั้งหมด
1100167
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
-
วัดโคกสมานคุณ
2)
-
วัดโคกสมานคุณ
3)
อธิจิตฺโต
วัดโคกสมานคุณ
4)
ธมฺมสาโร
วัดศรีสว่างวงศ์
5)
วชิรธมฺโม
วัดมหัตตมังคลาราม
6)
สุวณฺโณ
วัดศรีสว่างวงศ์
7)
คุณยุตฺโต
วัดควนลัง
8)
ภูริวฑฺฒโก
วัดโคกสมานคุณ
9)
ปทีโป
วัดโคกสมานคุณ
10)
ปยุตฺโต
วัดศรีสว่างวงศ์
11)
สีลเตโช
วัดคลองเรียน
12)
สิริมงฺคโล
วัดโคกสมานคุณ
13)
โชติธมฺโม
วัดศรีสว่างวงศ์
14)
อนาลโย
วัดมหัตตมังคลาราม
15)
สิริวณฺโณ
วัดหงส์ประดิษฐาราม
16)
อุตฺตมสาโร
วัดหงส์ประดิษฐาราม
17)
ปญฺญาวุโธ
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
18)
สุธีโร
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
19)
ชินวโร
วัดควนลัง
20)
เตชญาโณ
วัดวิมลคุณากร
21)
ปญฺญาวุโธ
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
21 รายการ / 1 หน้า
1