พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
76
วันนี้
949
เมื่อวานนี้
2453
เดือนนี้
19453
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
995651
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
อนนฺโต
วัดเขาเจียก
2)
ธนปญโญ
วัดเขาเจียก
3)
วรญาโณ
วัดเขาเจียก
4)
คณิสฺสโร
วัดโคกชะงาย
4 รายการ / 1 หน้า
1