พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
79
วันนี้
958
เมื่อวานนี้
2453
เดือนนี้
19462
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
995660
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ปภาธโร
วัดแตระพัฒนาราม
2)
อิสฺสโร
วัดแหลมดิน
3)
อุตฺตมฒฺโม
วัดศุภศาสตราราม
4)
กิตติปาโล
วัดจรณาราม
5)
ตปสีโล
วัดลานช้าง
6)
-
วัดคลองขุด
6 รายการ / 1 หน้า
1