พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
85
วันนี้
979
เมื่อวานนี้
2453
เดือนนี้
19483
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
995681
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ปิยาจาโร
วัดนาปะขอ
2)
อุปสนฺโต
วัดโตนด
3)
โชติปญฺโญ
วัดท่ามะเดื่อ
3 รายการ / 1 หน้า
1