พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
33
วันนี้
840
เมื่อวานนี้
889
เดือนนี้
28790
เดือนที่ผ่านมา
34319
ทั้งหมด
1075294
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
-
วัดเขาบันนังกระแจะ
2)
จารุธมฺโม
วัดเจริญธรรม
3)
สมาจาโร
วัดกม. 26 ใน
4)
สุภาทโร
วัดชมพูสถิต
5)
ธมฺมโชโต
วัดเจริญธรรม
6)
เทวธมฺโม
วัดตลิ่งชัน
7)
ชยจิตฺโต
วัดจันทร์ธาดาประชาราม
8)
ฐิตปุญฺโญ
วัดยูปาราม
9)
สุชาโต
วัดคงคานิมิต
10)
สิริวฑฺฒโน
วัดนิโรธสังฆาราม
11)
จารุวณฺโณ
วัดพุทธาธิวาส พระอารามหลวง
12)
จรณธมฺโม
วัดพุทธาธิวาส พระอารามหลวง
13)
สุนฺทรธมฺโม
วัดบาละ
14)
ชินวํโส
วัดนิโรธสังฆาราม
15)
สุมโน
วัดพุทธมงคล (กม.29)
16)
ภูริปญฺโญ
วัดเขาน้ำตก
17)
ปสนฺโน
วัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง
18)
ฉวิวณฺโณ
วัดวาลุการาม (คลองทรายใน)
19)
จนฺทสโร
วัดเวฬุวัน
20)
จตฺตมโล
วัดบ้านฉลองชัย
21)
กิตฺติภทฺโท
วัดพุทธาธิวาส พระอารามหลวง
22)
สุจิตฺโต
วัดบาละ
23)
สุธมฺโม
วัดนิโรธสังฆาราม
24)
อคฺคจิตฺโต
วัดรังสิตาวาส
25)
ธมฺมนาโถ
วัดพุทธาธิวาส พระอารามหลวง
26)
ชวนปญฺโญ
วัดนิโรธสังฆาราม
27)
จิตฺตทนฺโต
วัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง
28)
ธมฺมปาโล
วัดสิริปุณณาราม
29)
ยโสธโร
วัดบาละ
30)
-
วัดเมืองยะลา
31)
-
วัดสิริปุณณาราม
32)
-
วัดคูหาภิมุข
33)
-
วัดยะหาประชาราม
34)
-
วัดจันทร์ธาดาประชาราม
35)
-
วัดถ้ำทะลุ
36)
-
วัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง
37)
-
วัดธารโต
38)
ฐิตธมฺโม
วัดตลิ่งชัน
39)
วิสุทฺธาโส
วัดพุทธาธิวาส พระอารามหลวง
39 รายการ / 1 หน้า
1