พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
72
วันนี้
539
เมื่อวานนี้
1189
เดือนนี้
10747
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1022932
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
จนฺทูปโม
วัดประชาภิรมย์
2)
อจโล
วัดพิกุลทอง
3)
สุวิมโล
วัดโคกเคียน
4)
สมวํโส
วัดบางนรา
5)
ธมฺมทินฺโน
วัดโคกเคียน
6)
อธิปญฺโญ
วัดเขานาคา
7)
ชุติปญฺโญ
วัดประชาภิรมย์
7 รายการ / 1 หน้า
1