พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
86
วันนี้
1023
เมื่อวานนี้
1104
เดือนนี้
14611
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1026796
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
จารุวณฺโณ
วัดกาหลงคีรีธรรมราม
2)
อติโรจโน
วัดไอร์เจี๊ยะมังคลาราม
3)
คุณวฑฺฒโน
วัดศรีสาคร
4)
-
วัดกาหลงคีรีธรรมาราม
5)
-
วัดเวฬุวัน
6)
-
วัดกาหลงคีรีธรรมราม
7)
มณิจนฺโท
วัดศรีสาคร
7 รายการ / 1 หน้า
1