พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
66
วันนี้
744
เมื่อวานนี้
889
เดือนนี้
28694
เดือนที่ผ่านมา
34319
ทั้งหมด
1075198
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
จารุวณฺโณ
วัดกาหลงคีรีธรรมราม
2)
อติโรจโน
วัดไอร์เจี๊ยะมังคลาราม
3)
คุณวฑฺฒโน
วัดศรีสาคร
4)
-
วัดกาหลงคีรีธรรมาราม
5)
-
วัดเวฬุวัน
6)
-
วัดกาหลงคีรีธรรมราม
7)
มณิจนฺโท
วัดศรีสาคร
7 รายการ / 1 หน้า
1