พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
113
วันนี้
1043
เมื่อวานนี้
1104
เดือนนี้
14631
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1026816
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ติสทโร
วัดสุวรรณาราม
2)
ธมมรโส
วัดแก้วสวรรค์
3)
จนฺทโสภโณ
วัดศรีอุบล
4)
สุชาโต
วัดศิลาราชฎร์
5)
อภินนฺโท
วัดสุทธาวาส
6)
ศรีพันดฮฯ
วัดศรีอุบล
7)
โอภาโส
วัดสว่างระดาราม
8)
ชุตินฺธโร
วัดมหาวัน
8 รายการ / 1 หน้า
1