พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
75
วันนี้
747
เมื่อวานนี้
889
เดือนนี้
28697
เดือนที่ผ่านมา
34319
ทั้งหมด
1075201
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ติสทโร
วัดสุวรรณาราม
2)
ธมมรโส
วัดแก้วสวรรค์
3)
จนฺทโสภโณ
วัดศรีอุบล
4)
สุชาโต
วัดศิลาราชฎร์
5)
อภินนฺโท
วัดสุทธาวาส
6)
ศรีพันดฮฯ
วัดศรีอุบล
7)
โอภาโส
วัดสว่างระดาราม
8)
ชุตินฺธโร
วัดมหาวัน
8 รายการ / 1 หน้า
1