พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
71
วันนี้
746
เมื่อวานนี้
889
เดือนนี้
28696
เดือนที่ผ่านมา
34319
ทั้งหมด
1075200
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ปญญาวชิโณ
วัดศรีสุวรรณาราม
2)
จิตฺตสํวโร
วัดป่าสุวรรณวนาราม
3)
สิริวฑฺฒโก
วัดอรัญญานี
4)
ธมฺมธีโณ
วัดสังฆธรรมาราม
5)
ติสฺสเทโว
วัดศรีสุวรรณาราม
5 รายการ / 1 หน้า
1