พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
84
วันนี้
913
เมื่อวานนี้
1188
เดือนนี้
9932
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1022117
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ปญญาวชิโณ
วัดศรีสุวรรณาราม
2)
จิตฺตสํวโร
วัดป่าสุวรรณวนาราม
3)
สิริวฑฺฒโก
วัดอรัญญานี
4)
ธมฺมธีโณ
วัดสังฆธรรมาราม
5)
ติสฺสเทโว
วัดศรีสุวรรณาราม
5 รายการ / 1 หน้า
1