พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
96
วันนี้
809
เมื่อวานนี้
1444
เดือนนี้
19345
เดือนที่ผ่านมา
34319
ทั้งหมด
1065849
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
สนฺตินนฺโท
วัดวิหารทอง
2)
กนฺตธมฺโม
วัดท่ากระแส
3)
อคฺคธมฺโม
วัดวิหารทอง
4)
กิตฺติญาโณ
วัดนก
5)
อคฺคธมฺโม
วัดมะเหยงคณ์
6)
ทิสมฺปติ
วัดวิหารทอง
7)
อาภากโร
วัดทัพย่าน
8)
วรกิตฺติเมโธ
วัดนก
8 รายการ / 1 หน้า
1