พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
79
วันนี้
735
เมื่อวานนี้
1402
เดือนนี้
23395
เดือนที่ผ่านมา
33990
ทั้งหมด
1103889
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
151)
ธมฺมธโร
วัดพัฒนราษฏร์บำรุง
152)
ฐิตฌาโณ
วัดพัฒนราษฏร์บำรุง
153)
วรญาโณ
วัดเจริญสุข
154)
พทฺธญาโณ
วัดกุฏิการาม
155)
รตินฺธโร
วัดโค้งไผ่
156)
อธิปุญฺโญ
วัดสันติวัน
157)
ฐิตปุญฺโญ
วัดพงษ์สัก
158)
กิตฺติปญฺโญ
วัดบ่อสามแสน
159)
ฐานวีโร
วัดบ่อสามแสน
160)
สุวณุโณ
วัดสหราษฎร์รังสรรค์
160 รายการ / 4 หน้า
1
2
3
4