พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
68
วันนี้
317
เมื่อวานนี้
1444
เดือนนี้
18853
เดือนที่ผ่านมา
34319
ทั้งหมด
1065357
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
51)
วงฺสเมธี
วัดแคใน
52)
อคฺคธมฺโม
วัดนครอินทร์
53)
สุวณฺณโสภโณ
วัดสมรโกฎิ
54)
ฐานมงฺคโล
วัดทางหลวง
55)
ฐานจารี
วัดแคนอก
56)
อภิชวโน
วัดขวัญเมือง
57)
สุมงฺคโล
วัดทางหลวง
58)
หาสจิตฺโต
วัดบางขวาง
59)
พลญาโณ
วัดโชติการาม
60)
เตชสูโร
วัดท้ายเมือง
61)
ฐิตวํโส
วัดพลับพลา
62)
จิตฺตสํวโร
วัดบางระโหง
63)
ฐิตฺยากโร
วัดแคนอก
63 รายการ / 2 หน้า
1
2