พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
80
วันนี้
1153
เมื่อวานนี้
1023
เดือนนี้
17204
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
993402
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
51)
-
วัดวิวิตวนาราม
52)
-
วัดเทพมงคล
53)
-
วัดโพธิ์สลาด
54)
-
วัดหัวอ่างสามัคคี
55)
-
วัดโนนเจริญสุข
56)
-
วัดสุวรรณวิจิตร
57)
-
วัดกลางศรีณรงค์
58)
-
วัดหนองบัว
59)
-
วัดกลางชุมพลบุรี
60)
-
วัดดาราวาส
61)
-
วัดตาวรตาเมาะ
62)
-
วัดทักษิณวารีสิริสุข
63)
-
วัดหนองตาพระ
64)
-
วัดเกตุวราราม
65)
-
วัดโพธิ์ศรีวรรณราม
66)
-
วัดกลางชุมพลบุรี
67)
-
วัดพัฒนาราม
68)
-
วัดบ้านอาสอน
69)
-
วัดโคกพระ
70)
-
วัดจินดาราม
71)
-
วัดบ้านหอกมงคล
72)
-
วัดบูรพาราม
73)
-
วัดโพธาราม
74)
-
วัดขมิ้น
75)
-
วัดอิสาณนาดี
76)
-
วัดอิสาณ
77)
-
วัดแจ้งสว่าง
78)
-
วัดโนนสวรรค์
79)
-
วัดมงคลสนธนาราม
80)
-
วัดสามโค
81)
-
วัดโคกลำดวน
82)
-
วัดโสภณ
83)
-
วัดสว่างบ้านยาง
84)
-
วัดบ้านดู่หัวนา
85)
-
วัดหนองเหล็ก
86)
-
วัดเทพนิมิตร
87)
-
วัดโพธิญาณรังสี
88)
-
วัดหนองคันชั่ง
89)
-
วัดบรมหรรษา
90)
-
วัดโพธิ์ศรี
91)
-
วัดเพชรบุรี
92)
-
วัดกลาง
93)
-
วัดบ้านขี้เหล็ก
94)
-
วัดอีสานพัฒนา
95)
-
วัดป่าบ้านโมก
96)
-
วัดบุปผาราม
97)
-
วัดบัวหวาย
98)
-
วัดบ้านแคนบน
99)
-
วัดบรมธาตุ
100)
-
วัดบ้านเสม็ด
428 รายการ / 9 หน้า
1
2
3
4
5