พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
57
วันนี้
1681
เมื่อวานนี้
1367
เดือนนี้
21552
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
997750
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
101)
-
วัดปะตาเมาะ
102)
-
วัดสายกุหลาบ
103)
-
วัดหนองแคน
104)
-
วัดโพธิ์ชัยยาราม
105)
-
วัดหนองจอก
106)
-
วัดท่าอัมพวัน
107)
-
วัดตุงคนิวาส
108)
-
วัดกลางชุมพลบุรี
109)
-
วัดละลมระไซร์
110)
-
วัดพระโกฎิสุขสำราญ
111)
-
วัดรามวราวาส
112)
-
วัดทุ่งสว่างหัวนาคำ
113)
-
วัดสว่างหนองกา
114)
-
วัดประชาอุทิศ
115)
-
วัดบ้านโสมน
116)
-
วัดยางบ่อภิรมย์
117)
-
วัดหัวอ่างสามัคคี
118)
-
วัดประชาสามัคคี
119)
-
วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม
120)
-
วัดอัมพวัน
121)
-
วัดสำโรงน้อย
122)
-
วัดบ้านบุผาง
123)
-
วัดโพธิ์ทองสุวรรณวาส
124)
-
วัดราษฎร์เจริญผล
125)
-
วัดขุนหาร
126)
-
วัดทับกระบือ
127)
-
วัดหนองเหล็ก
128)
-
วัดศรีสุวรรณราช
129)
-
วัดนาแก่น
130)
-
วัดโนนสูง
131)
-
วัดป่าสันติวีรญาณ
132)
-
วัดโคกรัมย์พัฒนา
133)
-
วัดธรรมาวาส
134)
-
วัดหนองบัว
135)
-
วัดนาสาม
136)
-
วัดตาวรตาเมาะ
137)
-
วัดโคกพยุง
138)
-
วัดนาโพธิ์
139)
-
วัดประทุมเมฆ
140)
-
วัดแสงบูรพา
141)
-
วัดหลวงอุดม
142)
-
วัดพันษี
143)
-
วัดบ้านทำนบ
144)
-
วัดอมรินทราม
145)
-
วัดป่าห้วยเสนง
146)
-
วัดโนนสวรรค์
147)
-
วัดประทุมธรรมชาติ
148)
-
วัดตาเบา
149)
-
วัดสว่างหนองกา
150)
-
วัดศรีรัตนาราม
428 รายการ / 9 หน้า
1
2
3
4
5
6