พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
69
วันนี้
1124
เมื่อวานนี้
1023
เดือนนี้
17175
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
993373
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
151)
-
วัดจำปา
152)
-
วัดทุ่งสว่าง
153)
-
วัดเกาะธรรม
154)
-
วัดศรีอาเสก
155)
-
วัดตาวรตาเมาะ
156)
-
วัดสง่างาม
157)
-
วัดไทยสันติสุข
158)
-
วัดกลางชุมพลบุรี
159)
-
วัดชัยพรหมคุณ
160)
-
วัดอุทุมพร
161)
-
วัดหนองบัว
162)
-
วัดจำปา
163)
-
วัดกัลยาณโกมุท
164)
-
วัดจอมพระ
165)
-
วัดโคกบัวราย
166)
-
วัดบ้านสวาย
167)
-
วัดนิมิตรรัตนาราม
168)
-
วัดสว่างหนองอียอ
169)
-
วัดศิริหนองครก
170)
-
วัดพระธาตุเสด็จ
171)
-
วัดป่ามุนีประชาราษฏร์
172)
-
วัดโพธิ์ศรี
173)
-
วัดธรรมาวุธวนาราม
174)
-
วัดบึง
175)
-
วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง
176)
-
วัดบ้านกาบเชิง
177)
-
วัดโพธิ์งามยะวึก
178)
-
วัดป่าบ้านตรวจ
179)
-
วัดจำปา
180)
-
วัดจอมพระ
181)
-
วัดประทุมวัน
182)
-
วัดทักษิณวารีสิริสุข
183)
-
วัดบ้านตรึม
184)
-
วัดตาวรตาเมาะ
185)
-
วัดจอมพระ
186)
-
วัดจำปาธาราราม
187)
-
วัดประทุมเมฆ
188)
-
วัดแสงบูรพา
189)
-
วัดบ้านตานิตย์
190)
-
วัดป่าห้วยเสนง
191)
-
วัดสันติวิเวก
192)
-
วัดศรีรัตนาราม
193)
-
วัดโนนสวรรค์
194)
-
วัดหนองแคน
195)
-
วัดแจ้งนานวน
196)
-
วัดโคกกะบัง
197)
-
วัดหนองคู
198)
-
วัดมะโนวนาราม
199)
-
วัดประชานิมิตนิคม 3
200)
-
วัดป่าสุเทพวนาราม
428 รายการ / 9 หน้า
1
2
3
4
5
6
7