พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
72
วันนี้
1600
เมื่อวานนี้
1367
เดือนนี้
21471
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
997669
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
401)
-
วัดราษฎร์เจริญผล
402)
-
วัดป่าร่มไทร
403)
-
วัดพัฒนาราม
404)
-
วัดโคกโบสถ์
405)
-
วัดสว่างโนนงิ้ว
406)
-
วัดรามวราวาส
407)
-
วัดโพธิญาณ
408)
-
วัดหนองคู
409)
-
วัดทุ่งสามัคคี
410)
-
วัดราชวิถี
411)
-
วัดสุทธิวงศา
412)
-
วัดสว่างอุดมท่าศิลา
413)
-
วัดโนนสมบูรณ์
414)
-
วัดสว่างหนองอียอ
415)
-
วัดโนนแคน
416)
-
วัดศรีสว่างโคกสะอาด
417)
-
วัดพะเนารัตน์
418)
-
วัดป่ามุนีประชาราษฏร์
419)
-
วัดศรีอาเสก
420)
-
วัดชัยมงคล
421)
-
วัดสุขุมาลัย
422)
-
วัดบูรณ์สะโน
423)
-
วัดหนองสนิท
424)
-
วัดโมฬีวงษา
425)
-
วัดลำดวนพัฒนา
426)
-
วัดอิสาณบ้านนาวอง
427)
-
วัดหาดแก้วชัยมงคล
428)
-
วัดบูรพาราม
428 รายการ / 9 หน้า
6
7
8
9