พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
61
วันนี้
1697
เมื่อวานนี้
1367
เดือนนี้
21568
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
997766
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
251)
อาภากโร
วัดพระธาตุเขาน้อย
252)
จิรธมฺโม
วัดนาเซีย
253)
เขมจาโร
วัดหนาด
254)
สุมงฺคโล
วัดรัชดา
255)
กิตฺติวณฺโณ
วัดศรีดอนแท่น
256)
ฐิตธมฺโม
วัดดอนมงคล
257)
ฉนฺทกาโม
วัดน้ำมวบ
258)
จารุวณฺโณ
วัดดอนแก่ง
259)
จนฺทวณฺโณ
วัดจอมจันทร์
260)
ขนฺติโก
วัดทุ่งชัย
261)
กิตฺติสาโร
วัดไหล่น่าน
262)
อภิปุญฺโญ
วัดบุ้ง
263)
โชติปญฺโญ
วัดนางิ้ว
264)
โสภณปญฺโญ
วัดเชียงแล
265)
ยสินฺธโร
วัดศรีพันต้น
266)
ปญฺญาวฑฺฒโก
วัดดอนชัยปอน
267)
ธีรปญฺโญ
วัดนาราบ
268)
กิตฺติโสภโณ
วัดบุญยืน
269)
สิริปญฺโญ
วัดคำเรือง
270)
กิตฺติสาโร
วัดหนองแดง
271)
ธมฺมวโร
วัดสวนตาล
271 รายการ / 6 หน้า
3
4
5
6