พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
69
วันนี้
741
เมื่อวานนี้
889
เดือนนี้
28691
เดือนที่ผ่านมา
34319
ทั้งหมด
1075195
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
251)
กลฺยาณธมฺโม
วัดเก้าเลี้ยว
252)
ปิยสีโล
วัดแม่วงก์
253)
สุจิณฺโณ
วัดตะเคียนทอง
254)
ขนฺติพโล
วัดหนองหัวเรือ
255)
อตฺตารกฺโข
วัดสายลำโพงกลาง
256)
ปภสฺสโร
วัดดอนคา
257)
สีลวฒโน
วัดท่าพระเจริญพรต
258)
สุขิโต
วัดหนองหม้อ
259)
ธีรปณฺโณ
วัดมาบแก
260)
โฆสิตธมฺโม
วัดคลองคาง
261)
กิตฺติญาโณ
วัดโคกเดื่อ
261 รายการ / 6 หน้า
3
4
5
6