พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
57
วันนี้
1679
เมื่อวานนี้
1367
เดือนนี้
21550
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
997748
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
251)
สิริภทฺโท
วัดมาบนาดี
252)
มหาปุญฺโญ
วัดห้วยน้ำทรัพย์
253)
-
วัดนาคูโมทนามัย
254)
-
วัดนครเนื่องเขต
255)
ปสฎฺโฐ
วัดเขาดิน
256)
กตกุสโล
วัดเขาถ้ำแรต
257)
-
วัดโพธิ์นิมิต
258)
-
วัดราษฏร์บำรุงวนาราม
259)
จนฺทสาโร
วัดทองนพคุณ
260)
-
วัดบางโรง
261)
คเวสโก
วัดใหม่บางคล้า
262)
สิริวฑฺฒโน
วัดแหลมใต้
263)
ขนฺติโก
วัดบางแก้ว
264)
จนฺทสาโร
วัดพนมพนาวาส
265)
สิริปญฺโญ
วัดบางปลาร้า
265 รายการ / 6 หน้า
3
4
5
6