พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
70
วันนี้
1602
เมื่อวานนี้
1367
เดือนนี้
21473
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
997671
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
201)
ธมฺมทีโป
วัดควนคลัง
202)
ปญฺญาทีโป
วัดสามัคยาราม
203)
ปทีโป
วัดสระไคร
204)
ปญฺญาทีโป
วัดใหญ่ชัยมงคล
205)
ปณฺฑิโต
วัดควนยูง
206)
โสตฺถิวํโส
วัดทุ่งนาใหม่
207)
ปญฺญาวุฑฺโฒ
วัดพรหมโลก
208)
ปญฺญาวุฑฺโฒ
วัดพรหมโลก
209)
-
วัดสว่างอารมณ์
210)
กิตฺติวุฑฺโฒ
วัดท้าวโคตร
211)
ฐิตสทฺโท
วัดเทพสิทธาราม
212)
ชินวํโส
วัดต้นไทร
212 รายการ / 5 หน้า
2
3
4
5