พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
79
วันนี้
815
เมื่อวานนี้
943
เดือนนี้
20786
เดือนที่ผ่านมา
32197
ทั้งหมด
849238
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
51)
จกฺกวโร
วัดคลองเขาจันทร์
52)
ปญฺญาสาโร
วัดน้ำผุดใต้
53)
สจฺจจิตฺโต
วัดกะพังสุรินทร์
54)
กิตฺติโสภโณ
วัดประชานิมิตร
55)
ธมฺมาวุโธ
วัดคลองน้ำเจ็ด
55 รายการ / 2 หน้า
1
2