พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
63
วันนี้
1127
เมื่อวานนี้
1023
เดือนนี้
17178
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
993376
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
51)
มหาลาโภ
วัดสารวัน
52)
ปญฺญาวโร
วัดตะเคียนทอง
53)
ธมฺมวโร
วัดนพวงศาราม
54)
เตชพโล
วัดโชติรส
55)
นาคเสโน
วัดนิกรชนาราม
56)
สุวณฺโณ
วัดบุพพนิมิต
56 รายการ / 2 หน้า
1
2