พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
221
วันนี้
1302
เมื่อวานนี้
1023
เดือนนี้
17353
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
993551
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
551)
กนฺตวณฺโน
วัดท่าช้างน้อย
552)
อุติตมปญฺโญ
วัดหนองคู
553)
กิตฺติโก
วัดกุดผักตบ
554)
กลฺยาโณ
วัดโนนยานาง
555)
กลฺยาโณ
วัดดอนตะลี
556)
กนฺตสีโล
วัดห้วยหมากน้อย
557)
ขนฺติโก
วัดคำโพธิ์
558)
คมฺภีโร
วัดสวนสวรรค์
559)
กนฺตสีลวา
วัดปากน้ำ
560)
สุธมฺโม
วัดหนองหลัก
561)
สิริธมฺโม
วัดสว่างวารี
562)
สุทฺธสีโล
วัดทุ่งศรีวิไล
563)
กนฺตสีโล
วัดทุ่งศรีเมือง
564)
จารุภาณี
วัดมหาวนาราม
565)
กตปุญฺโญ
วัดบ้านไม้ค้าง
565 รายการ / 12 หน้า
9
10
11
12