พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
55
วันนี้
1681
เมื่อวานนี้
1367
เดือนนี้
21552
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
997750
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
51)
-
วัดดอนมูล
52)
-
วัดแม่อ้อนอก
53)
-
วัดใหม่โชคชัย
54)
-
วัดเม็งรายราษฎร์บำรุง
55)
-
วัดศรีชุมประชา
56)
-
วัดบ้านโฮ่ง
57)
-
วัดวังผาศิลาราม
58)
-
วัดโป่งน้ำร้อน
59)
-
วัดสุวรรณคีรี
60)
-
วัดห้วยก้าง
61)
-
วัดสันก้างปลา
62)
-
วัดท้าวแก่นจันทร์
63)
-
วัดโชติการาม
64)
-
วัดสันมะแฟน
65)
-
วัดสันทรายงาม
66)
-
วัดโป่งทะลาย
67)
-
วัดปิงเมือง
68)
-
วัดป่าสักเหนือ
69)
-
วัดหนองตุ้ม
70)
-
วัดศรีพิงค์ชัย
71)
-
วัดศรีดอนมูล
72)
-
วัดป่าแฝ
73)
-
วัดป่าแงะ
74)
-
วัดสันโค้ง
75)
-
วัดต้นง้าว
76)
-
วัดตอง
77)
-
วัดร่องเปา
78)
-
วัดร่องคือ
79)
-
วัดสันกู่
80)
-
วัดแม่ห่าง
81)
-
วัดฝั่งหมิ่น
82)
-
วัดศรีเวียง
83)
-
วัดเกษมสุข
84)
-
วัดทุ่งทราย
85)
-
วัดแม่เย็นเหนือ
86)
-
วัดดอนไชย
87)
-
วัดปางริมกรณ์
88)
-
วัดห้วยซ้อ
89)
-
วัดเขาแก้วอภัย
90)
-
วัดท่าบันไดแก้ว
91)
-
วัดศรีบุญยืน
92)
-
วัดเขาสวรรค์
93)
-
วัดดอนมูล
94)
-
วัดสันป่าบง
95)
-
วัดดงหลวง
96)
-
วัดหนองอ้อ
97)
-
วัดพระหิน
98)
-
วัดสันนายาว
99)
-
วัดอาโยนาราม
100)
-
วัดเจริญเมือง
384 รายการ / 8 หน้า
1
2
3
4
5