พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
207
วันนี้
1287
เมื่อวานนี้
1023
เดือนนี้
17338
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
993536
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
151)
-
วัดบุญนาค
152)
-
วัดป่าไผ่
153)
-
วัดป่าแงะเมืองชุม
154)
-
วัดไชยนารายณ์
155)
-
วัดต้านาล้อม
156)
-
วัดสันหนองบัว
157)
-
วัดทุ่งก่อ
158)
-
วัดศรีมิ่งแก้ว
159)
-
วัดพระธาตุสันกู่
160)
-
วัดท่าสันกลาง
161)
-
วัดศิริมังคลาราม
162)
-
วัดศรีดอนมูล
163)
-
วัดป่าเปา
164)
-
วัดสันทรายใหม่
165)
-
วัดสถาน
166)
-
วัดเชตุพน
167)
-
วัดร่องกู่
168)
-
วัดน้ำล้อม
169)
-
วัดอำมาตย์
170)
-
วัดดอนมูล
171)
-
วัดฝั่งหมิ่น
172)
-
วัดบ้านจ้อง
173)
-
วัดหนองยาว
174)
-
วัดสันคือ
175)
-
วัดแม่คำสบเปิน
176)
-
วัดเจดีย์หลวง
177)
-
วัดพระแก้ว
178)
-
วัดที่พักสงฆ์ดอยเทวดา
179)
-
วัดมงคลธรรมกายาราม
180)
-
วัดดอนเรือง
181)
-
วัดสันต้นเปา
182)
-
วัดสันละคร
183)
-
วัดทรายมูล
184)
-
วัดอุทกวนาราม
185)
-
วัดหิรัญญาวาส
186)
-
วัดป่ายางหลวง
187)
-
วัดสันมะเหม้า
188)
-
วัดพระธาตุดอยตุง
189)
-
วัดแม่ต๋ำน้อย
190)
-
วัดศรีบุญเรือง
191)
-
วัดวิเชตร์มณี
192)
-
วัดสันเชียงใหม่
193)
-
วัดศรีดอยเรือง
194)
-
วัดดอยผาตั้ง
195)
-
วัดศรีบุญเรือง
196)
-
วัดต้นมื่น
197)
-
วัดอำมาตย์
198)
-
วัดม่วงชุม (แม่คำฝั่งหมิ่น)
199)
-
วัดราษฎร์ดำรงค์
200)
-
วัดห้วยหลวง
384 รายการ / 8 หน้า
1
2
3
4
5
6
7