พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
72
วันนี้
1601
เมื่อวานนี้
1367
เดือนนี้
21472
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
997670
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
351)
-
วัดศรีดอยเรือง
352)
-
วัดสันกำแพง
353)
-
วัดกิ่วพร้าว
354)
-
วัดร่องหวาย
355)
-
วัดป่าบงหลวง
356)
-
วัดต้าหัวฝาย
357)
-
วัดศรีบุญเกิด
358)
-
วัดพนาลัย
359)
-
วัดดงหนองเป็ด
360)
-
วัดโล๊ะ
361)
-
วัดคีรีชัย
362)
-
วัดฮ่างต่ำ
363)
-
วัดแม่คาววัง
364)
-
วัดชัยมงคล
365)
-
วัดน้ำจำ
366)
-
วัดงิ้วเก่า
367)
-
วัดปล้องส้าน
368)
-
วัดหล่ายงาว
369)
-
วัดไชยสถาน
370)
-
วัดทุ่งงิ้ว
371)
-
วัดบุญเรือง
372)
-
วัดฝั่งหมิ่น
373)
-
วัดเจ็ดยอด
374)
-
วัดท่าข้าม
375)
-
วัดศรีโคมคำ (สันธาตุ)
376)
-
วัดดงหนองเป็ด
377)
-
วัดศรีศักดิ์พัฒนา
378)
-
วัดสันต้นต้อง
379)
-
วัดแม่เปาเจริญธรรม
380)
-
วัดทรายมูล
381)
-
วัดพนาลัยเกษม
382)
-
วัดปงสนุก
383)
-
วัดสันมะแฟน
384)
-
วัดจำผักกูด
384 รายการ / 8 หน้า
5
6
7
8