พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
85
วันนี้
223
เมื่อวานนี้
1071
เดือนนี้
11925
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
988123
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
101)
กิตฺติภทฺโท
วัดเจษฎาราม
102)
กิตฺติภทฺโท
วัดธรรมโชติ
103)
มหพฺพโล
วัดสวนส้ม
104)
สิริจนฺโท
วัดน่วมกานนท์
105)
จนฺทโน
วัดหนองบัว
106)
ธมฺมทินฺโน
วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
107)
ปริชาโน
วัดปากบ่อ
108)
อนนฺโท
วัดดอนโฆสิตาราม
109)
ฐานวีโร
วัดเจษฎาราม
110)
ญาณธีโร
วัดใหญ่บ้านบ่อ
111)
กนฺตสีโล
วัดยกกระบัตร
112)
ปิยธมฺโม
วัดธัญญารามราษฎร์บำรุง
113)
อคฺคธมฺโม
วัดชีผ้าขาว
114)
กิตฺติธโร
วัดบางพลี
115)
สุวฑฺฒโน
วัดเจ็ดริ้ว
115 รายการ / 3 หน้า
1
2
3