พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
70
วันนี้
1631
เมื่อวานนี้
1367
เดือนนี้
21502
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
997700
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
451)
-
วัดขุนก้อง
452)
-
วัดบ้านดอน
453)
-
วัดม่วงใต้
454)
-
วัดโคกสิงห์
455)
-
วัดเวฬุนคราราม
456)
-
วัดเทพประดิษฐ์
457)
-
วัดป่าประชานิมิต
458)
-
วัดสระประทุม
459)
-
วัดสระบัว
460)
-
วัดประทุมเมศ
461)
-
วัดศาลาลอย
462)
-
วัดโรงเรียนบ้านสระกุด
463)
-
วัดสอนใหม่
464)
-
วัดธาตุ
465)
-
วัดเทพนิมิตร
466)
-
วัดหนองมดแดง
467)
-
วัดโคกเพชร
468)
-
วัดเจริญนิมิต
469)
-
วัดศิริมงคล
470)
-
วัดสายโท 4 ใต้
471)
-
วัดแจ้งสมรทศ
472)
-
วัดโพธิ์ย้อย
473)
-
วัดร่องมันเทศ
474)
-
วัดอัมพวัน
475)
-
วัดหนองโสน
476)
-
วัดยาง
477)
-
วัดชัยศรี
478)
-
วัดปราสาทศิลาราม
479)
-
วัดเจริญนิมิต
479 รายการ / 10 หน้า
7
8
9
10