พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
54
วันนี้
1681
เมื่อวานนี้
1367
เดือนนี้
21552
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
997750
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
51)
-
วัดตลาดชัย
52)
-
วัดพินทอง
53)
-
วัดใหม่สายตะกู
54)
-
วัดศรีสง่าวนาราม
55)
-
วัดหนองกกตะแบงสามัคคี
56)
-
วัดบ้านปลัด
57)
-
วัดป่าแก้วหนองแสง
58)
-
วัดไตรรัตน์
59)
-
วัดธรรมประดิษฐ์
60)
-
วัดหัวสะพาน
61)
-
วัดคันธารมณ์
62)
-
วัดแทนบัลลังก์
63)
-
วัดหนองบัวเจ้าป่า
64)
-
วัดหนองนาสามัคคี
65)
-
วัดหนองบก
66)
-
วัดหนองไทร
67)
-
วัดศิริมงคลเสม็ด
68)
-
วัดบ้านยาง
69)
-
วัดบ้านเมืองดู่
70)
-
วัดบ้านตรุง
71)
-
วัดสระทอง
72)
-
วัดเบญจศีลาราม
73)
-
วัดบัลลังก์
74)
-
วัดหนองสะแก
75)
-
วัดชนะตาราม
76)
-
วัดหนองตะโก
77)
-
วัดบ้านเมืองแฝก
78)
-
วัดชัยมงคล
79)
-
วัดสว่างอารมณ์
80)
-
วัดพงสวรรค์
81)
-
วัดโนนดินแดงเหนือ
82)
-
วัดมะขามเจรอะ
83)
-
วัดบ้านติม
84)
-
วัดหนองกระทุ่ม
85)
-
วัดตะเคียนทอง
86)
-
วัดยางทะเล
87)
-
วัดดงหนาม
88)
-
วัดสุทธาราม
89)
-
วัดสันติธรรมาวาส
90)
-
วัดขันติการาม
91)
-
วัดสายตะกู
92)
-
วัดโคกแดง
93)
-
วัดตรัพัฒนาราม
94)
-
วัดประชาบูรณะ
95)
-
วัดอินทราวนาราม
96)
-
วัดบ้านถนน
97)
-
วัดหนองสองห้อง
98)
-
วัดบ้านดอนกลอย
99)
-
วัดบ้านขาม
100)
-
วัดปราสาทบูรพาราม
479 รายการ / 10 หน้า
1
2
3
4
5