พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
53
วันนี้
975
เมื่อวานนี้
1071
เดือนนี้
12677
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
988875
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
151)
-
วัดใหม่สายตะกู
152)
-
วัดสว่างบูรพา
153)
-
วัดหนองพลวง
154)
-
วัดโพธิ์ย้อย
155)
-
วัดคีรีเขต
156)
-
วัดบ้านยาง
157)
-
วัดที่พักสงฆ์บ้านตลาด
158)
-
วัดหนองกก
159)
-
วัดสว่างบูรพา
160)
-
วัดป่าบ้านกรวด
161)
-
วัดหนองจิก
162)
-
วัดป่าเลไลย์
163)
-
วัดโคกสว่าง
164)
-
วัดบ้านโกรกขี้หนู
165)
-
วัดอัมพวัน
166)
-
วัดวารีมุขาราม
167)
-
วัดบึงเจริญ
168)
-
วัดเย้ยปราสาท
169)
-
วัดหนองนกเกรียน
170)
-
วัดโรงเรียนไทยเจริญ
171)
-
วัดดงยายเภา
172)
-
วัดสุภโสภณ
173)
-
วัดบ้านหัวถนน
174)
-
วัดร่องมันเทศ
175)
-
วัดสำโรง
176)
-
วัดหนองไผ่น้อย
177)
-
วัดตาไก้พลวง
178)
-
วัดบ้านโคกปูน
179)
-
วัดท่าเรียบ
180)
-
วัดคลองหินศรัทธาธรรม
181)
-
วัดจตุคามมัชฌิมาราม
182)
-
วัดราษฎร์ประดิษฐ์
183)
-
วัดที่พักสงฆ์หนองตะเคียน
184)
-
วัดสุภโสภณ
185)
-
วัดบ้านหนองกับ
186)
-
วัดสุพลศรัทธาราม
187)
-
วัดสนวนนอก
188)
-
วัดสุวรรณราม
189)
-
วัดธรรมถาวร
190)
-
วัดบ้านโกรกขี้หนู
191)
-
วัดสมศรี
192)
-
วัดขุนก้อง
193)
-
วัดบัวภิรมย์
194)
-
วัดหนองพลวง
195)
-
วัดป่าบ้านกรวด
196)
-
วัดโคกมะขาม
197)
-
วัดสุภัทบูรพาราม
198)
-
วัดธรรมสถานเมืองฝ้าย
199)
-
วัดบ้านพระครูน้อย
200)
-
วัดแจ้งเมืองไผ่
479 รายการ / 10 หน้า
1
2
3
4
5
6
7