พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
52
วันนี้
1681
เมื่อวานนี้
1367
เดือนนี้
21552
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
997750
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
101)
-
วัดสัตตนารถปริวัตร(ธ)
102)
-
วัดโคกบำรุงราษฎร์
103)
-
วัดเขาวัง
104)
-
วัดลำน้ำ
105)
-
วัดหนองหลวง
106)
-
วัดถ้ำสิงโตทอง
107)
-
วัดถ้ำสิงโตทอง
108)
-
วัดอริยวงศาราม(ธ)
109)
-
วัดบ้านโป่ง
110)
-
วัดบัวงาม(พระอารามหลวง)
111)
-
วัดนาหนอง
112)
-
วัดหนองพันจันทร์
113)
-
วัดอ้ออีเขียว
114)
-
วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
115)
-
วัดคูหาสวรรค์
116)
-
วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
117)
-
วัดเขาวัง
118)
-
วัดราษฎร์สมานฉันท์
119)
-
วัดเขาวัง
120)
-
วัดเจ็ดเสมียน
121)
-
วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
122)
-
วัดบัวงาม(พระอารามหลวง)
123)
-
วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
124)
-
วัดบัวงาม(พระอารามหลวง)
125)
-
วัดบ้านโป่ง
126)
-
วัดศรีคีรีรักษ์
127)
-
วัดสัตตนารถปริวัตร(ธ)
128)
-
วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
129)
-
วัดพิทักษ์เทพาวาส
130)
-
วัดโชติทายการาม
131)
-
วัดเจริญธรรม
132)
-
วัดแก้ว
133)
-
วัดบางแพใต้
134)
-
วัดเขาค่าง
135)
-
วัดศรีสุริยวงศาราม(ธ)
136)
-
วัดโบสถ์
137)
-
วัดเขาช่องพราน
138)
-
วัดป่าโป่งกระทิง
139)
-
วัดศิริเจริญเนินหม้อ
140)
-
วัดเทพอาวาส
141)
-
วัดโพธิ์ไพโรจน์
142)
-
วัดหุบกระทิง
143)
-
วัดห้วยชินสีห์
144)
-
วัดโคกพิกุลเรียง
145)
-
วัดนาหนอง
146)
-
วัดลาดบัวขาว
147)
-
วัดดอนคา
148)
-
วัดหนองศาลเจ้า
149)
-
วัดหนองระกำ
150)
-
วัดศรีมฤคทายวัน
246 รายการ / 5 หน้า
1
2
3
4
5