พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
52
วันนี้
146
เมื่อวานนี้
1071
เดือนนี้
11848
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
988046
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
201)
-
วัดหนองประทุม
202)
-
วัดอ้ออีเขียว
203)
-
วัดโพธาราม
204)
-
วัดเขางู
205)
-
วัดกลางวังเย็น
206)
-
วัดสัตตนารถปริวัตร(ธ)
207)
-
วัดมหาโชคโป่งกระทิงล่าง
208)
-
วัดนางแก้ว
209)
-
วัดหนองตาเนิด
210)
-
วัดสุวรรณคีรี
211)
-
วัดทุ่งหลวง
212)
-
วัดอ้ออีเขียว
213)
-
วัดศรีสุริยวงศาราม(ธ)
214)
-
วัดมณีโชติ
215)
-
วัดสัตตนารถปริวัตร(ธ)
216)
-
วัดหนองหญ้าปล้อง
217)
-
วัดดอนกระเบื้อง
218)
-
วัดปราสาทสิทธิ์
219)
-
วัดโชติทายการาม
220)
-
วัดหนองแช่เสา
221)
-
วัดหนองกลางด่าน
222)
-
วัดโพธิ์ราษฏร์ศรัทธาธรรม
223)
-
วัดหนองหมี
224)
-
วัดวาปีสุทธาวาส
225)
-
วัดบางกระ
226)
-
วัดชาวเหนือ
227)
-
วัดพรหมธรรมนิมิต
228)
-
วัดปากช่อง
229)
-
วัดศาลเจ้า
230)
-
วัดเขาพระ
231)
-
วัดบ้านกุ่ม
232)
-
วัดใหม่ราษฎร์เจริญธรรม
233)
-
วัดสนามสุทธาวาส
234)
-
วัดอมรินทราราม(ธ)
235)
-
วัดเกตุปัญญาประชาสรรค์
236)
-
วัดอมรญาติสมาคม
237)
-
วัดปราสาทสิทธิ์
238)
-
วัดโชติทายการาม
239)
-
วัดเกตุน้อยอัมพวัน
240)
-
วัดเขากลิ้ง
241)
-
วัดเนกขัมมาราม
242)
-
วัดหนองกระทุ่ม
243)
-
วัดท่ามะขาม
244)
-
วัดโชติทายการาม
245)
-
วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
246)
-
วัดสัตตนารถปริวัตร(ธ)
246 รายการ / 5 หน้า
2
3
4
5