พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
69
วันนี้
313
เมื่อวานนี้
1444
เดือนนี้
18849
เดือนที่ผ่านมา
34319
ทั้งหมด
1065353
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
251)
ยโสธโร
วัดหนองศาลเจ้า
252)
ปริชาโน
วัดท่าราบ
253)
ขนฺติโก
วัดชาวเหนือ
254)
วรมงฺคโล
วัดปราสาทสิทธิ์
255)
ธมฺมทีโป
วัดอุบลวรรณาราม
256)
ปญฺญาวฑฺฒโน
วัดหนองสีนวล
257)
ชวนฺปญโญ
วัดบางลาน
258)
โชติโก
วัดเขาวัง
259)
ปริปุณฺโณ
วัดสุขวราราม
260)
นาควํโส
วัดห้วยทรายทอง
261)
วรปญฺโญ
วัดโชติทายการาม
262)
อตฺตคุตฺโต
วัดท่าเรือ
263)
สุจิตฺโต
วัดหนองกลางด่าน
264)
จริยธมฺโม
วัดหนองหมี
265)
สิริวฑฺฒโก
วัดสนามสุทธาวาส
266)
กรณีโย
วัดสว่างอารมณ์
267)
ยโสธโร
วัดท่ามะขาม
268)
ฐานวุฑฺโฒ
วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
269)
อุปสนฺโต
วัดดอนตูม
269 รายการ / 6 หน้า
3
4
5
6