พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
69
วันนี้
1637
เมื่อวานนี้
1367
เดือนนี้
21508
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
997706
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
51)
-
วัดใหม่ดอนมูล
52)
-
วัดเปื๋อยเปียง
53)
-
วัดสีพรม
54)
-
วัดเกษตรสมบูรณ์
55)
-
วัดพระธาตุดอยหยวก
56)
-
วัดศรีดอนมูล
57)
-
วัดพระธาตุขิงแกง
58)
-
วัดร่องคือ
59)
-
วัดแม่วังช้าง
60)
-
วัดพระธาตุจอมไคร้
61)
-
วัดศรีโคมคำ
62)
-
วัดสร้อยศรี
63)
-
วัดพระธาตุขิงแกง
64)
-
วัดห้วยบง
65)
-
วัดปงใหม่
66)
-
วัดปัวเลี้ยววนาราม
67)
-
วัดศรีสุพรรณ
68)
-
วัดโพธาราม
69)
-
วัดเมืองชุม
70)
-
วัดศรีอุโมงค์คำ
71)
-
วัดห้วยข้าวก่ำ
72)
-
วัดสุจริตธรรม
73)
-
วัดดอนไชย
74)
-
วัดร่องคำหลวง
75)
-
วัดผาฮาว
76)
-
วัดดอนไชย
77)
-
วัดสันป่าถ่อน
78)
-
วัดทุ่งต้นศรี
79)
-
วัดทุ่งหลุ่ม
80)
-
วัดป่าคา
81)
-
วัดศรีโคมคำ
82)
-
วัดห้วยแม่แดง
83)
-
วัดหลวงราชสัณฐาน
84)
-
วัดศรีบังวัน
85)
-
วัดตาลถ้อย
86)
-
วัดศรีเกิด
87)
-
วัดศรีโคมคำ
88)
-
วัดสันช้างหิน
89)
-
วัดสีมา
90)
-
วัดศรีดอนมูล
91)
-
วัดศรีโคมคำ
92)
-
วัดศรีโคมคำ
93)
-
วัดทุ่งติ้ว
94)
-
วัดห้วยสา
95)
-
วัดบุญเกิด
96)
-
วัดดอนตัน
97)
-
วัดร่องแมด
98)
-
วัดปางค่าใต้
99)
-
วัดสถาน
100)
-
วัดม่อนป่าสัก
239 รายการ / 5 หน้า
1
2
3
4
5