พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
49
วันนี้
153
เมื่อวานนี้
1071
เดือนนี้
11855
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
988053
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
151)
-
วัดป่าคา
152)
-
วัดศรีบุญเรือง
153)
-
วัดตุ่นกลาง
154)
-
วัดหลวงราชสัณฐาน
155)
-
วัดศรีบุญเรือง
156)
-
วัดสันป่างิ้วงาม
157)
-
วัดท่าฟ้าใต้
158)
-
วัดป่าสัก
159)
-
วัดศรีมงคล
160)
-
วัดร่องเข็ม
161)
-
วัดหลวงราชสัณฐาน
162)
-
วัดหัวข่วงแก้ว
163)
-
วัดแม่กาห้วยเคียน
164)
-
วัดศรีบุญเรือง
165)
-
วัดแม่กาโทกหวาก
166)
-
วัดม่วงชุม
167)
-
วัดร่องค้อม
168)
-
วัดห้วยเกี๋ยง
169)
-
วัดปัวเลี้ยววนาราม
170)
-
วัดศรีบังวัน
171)
-
วัดร้องใหม่
172)
-
วัดศรีดอนตัน
173)
-
วัดดอกบัว
174)
-
วัดต๊ำม่อน
175)
-
วัดแม่ใส
176)
-
วัดศรีโคมคำ
177)
-
วัดหย่วน
178)
-
วัดแสนเมืองมา
179)
-
วัดพระธาตุจอมศีล
180)
-
วัดไทยสุภาพ
181)
-
วัดดงบุญนาค
182)
-
วัดนาปรัง
183)
-
วัดปงสนุก
184)
-
วัดดอนมูล
185)
-
วัดศรีดอนตัน
186)
-
วัดศรีอุโมงค์คำ
187)
-
วัดสันเวียงใหม่
188)
-
วัดบ้านไร่
189)
-
วัดศรีดอนตัน
190)
-
วัดหัวข่วงแก้ว
191)
-
วัดหลวงราชสัณฐาน
192)
-
วัดต๊ำเหล่า
193)
-
วัดดอนตัน
194)
-
วัดศรีโคมคำ
195)
-
วัดร่องปอ
196)
-
วัดห้วยบง
197)
-
วัดตาลถ้อย
198)
-
วัดวังเค็มเก่า
199)
-
วัดตุ่นใต้
200)
-
วัดร่องห้า
239 รายการ / 5 หน้า
1
2
3
4
5