พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
77
วันนี้
580
เมื่อวานนี้
2453
เดือนนี้
19084
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
995282
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
201)
-
วัดสันช้างหิน
202)
-
วัดอนุมัติวงศ์
203)
-
วัดป่าคาใหม่
204)
-
วัดใหม่บ้านบอน
205)
-
วัดวังถ้ำ
206)
-
วัดศรีเกิด
207)
-
วัดห้วยทรายขาว
208)
-
วัดฝายกวาง
209)
-
วัดทุ่งกว๋าว
210)
-
วัดเชียงบาน
211)
-
วัดกว้าน
212)
-
วัดนาปรัง
213)
-
วัดปัวหล่าย
214)
-
วัดใหม่นันทะวงษ์
215)
-
วัดไชยพรม
216)
-
วัดป่าม่วง
217)
-
วัดแม่สุก
218)
-
วัดกิ่วแก้ว
219)
-
วัดก๊อซาว
220)
-
วัดปางมดแดง
221)
-
วัดศรีอุโมงค์คำ
222)
-
วัดรัตนคูหาวนาราม
223)
-
วัดศรีบุญชุม
224)
-
วัดแช่แห้ง
225)
-
วัดแก
226)
-
วัดกาดถี
227)
-
วัดป่าแขม
228)
-
วัดดอนไชย
229)
-
วัดศรีเมืองมาง
230)
-
วัดฝายกวาง
231)
-
วัดสันต้นผึ้ง
232)
-
วัดพระธาตุจำม่วง
233)
-
วัดร้องเชียงแรง
234)
-
วัดสันบัวบก
235)
-
วัดหัวข่วงแก้ว
236)
-
วัดสว่างอารมณ์
237)
-
วัดศรีพันต้น
238)
-
วัดศรีอุโมงค์คำ
239)
-
วัดโพธาราม
239 รายการ / 5 หน้า
2
3
4
5